Pracownia krajoznawcza

Biblioteka pracowni posiada obszerny zbiór książek i map w tym także mapy o wartości historycznej liczące ponad 100 lat. Księgozbiór uzupełniany co rok nowymi zakupami. Obecnie jest to około 5000 pozycji. Z księgozbioru tego korzystają przede wszystkim członkowie PTTK. Pracownię prowadzi Jerzy Popiołek. Regionalna Pracownia Krajoznawcza czynna we wtorki (godz. 10.30- 12.00 i 16.00 - 17.30) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK w Olsztynie.