Komisje

Regionalna Komisja Turystyki Pieszej
Ta sprawnie zorganizowana komisja jest jedną z najaktywniejszych w Oddziale i najstarszych, istnieje bowiem już 47 lat. Dużo czasu i energii członkowie komisji poświęcają doskonaleniu kadry, organizacji sejmików, zlotów. Komisja organizuje również wycieczki piesze dla mieszkańców miasta, pod hasłem "Poznajemy nasze szlaki". Trwałym śladem pracy komisji są wytyczone i utrzymywane szlaki piesze w znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja tego zadania dobrze służy propagowaniu roli PTTK w turystyce aktywnej. Komisja podjęła się organizacji OWRP w 2002 roku.

Komisja ds Szlaków
Komisja została powołana w styczniu 2023 r przez Zarząd Oddziału. Członkowie to znakarze szlaków i zajmują się monitoringiem i znakowaniem szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych. Komisja ma na celu współpracę z samorządami, poprawę jakości szlaków oraz standaryzację szlaków w województwie. Więcej informacji tutaj.
 
Komisja Młodzieżowa
Komisja Młodzieżowa w 1996 r reaktywowała swoją działalność (działa od lat 70-tych z przerwami). W chwili obecnej działa bardzo prężnie w środowisku szkolnym. Do tej pory komisja koncentrowała się na pracy programowej w szkołach podstawowych. Od niedawna rozpoczęte zostały starania o intensyfikacje pracy z młodzieżą szkół średnich. Rajdy, wycieczki, spotkania organizowane przez członków komisji maja na celu m.in. wdrożyć młodzież do uprawiania turystyki. Komisja opiera swą pracę o społeczną działalność nauczycieli w szkołach.

Wojewódzka Komisja Przewodnicka
Wojewódzka Komisja Przewodnicka powstała w 1999 roku i grupuje środowisko przewodnickie woj. warmińsko-mazurskiego. Komisja ta organizuje regionalne imprezy dla środowiska przewodnickiego zrzeszonego w kołach w Olsztynie, Elblągu, Ełku, Kętrzynie i Giżycku. Komisja działa pod przewodnictwem Krzysztofa Zachwieji. środowiska przewodnickie z różnych stron naszego województwa zorganizowały interesujące sejmiki. W 2009 roku Wojewódzka Komisja Przewodnicka została przemianowana na SAMORZĄD PRZEWODNICKI PTTK woj. warmińsko-mazurskiego i od 2009 roku działa pod przewodnictwem Emilii Figury-Osełkowskiej (z Koła Przewodników w Olsztynie), a wśród podlegających Kół nie ma Ełku.

Komisja Górska
Członkowie tej komisji koncentrują działalność na utrzymaniu więzi wśród turystów uprawiających turystykę górską przez organizowanie spotkań i propagowaniu czytelnictwa czasopism o tematyce górskiej.

Komisja Ochrony Przyrody
Komisja ta współdziała ściśle z Muzeum Przyrodniczymi organizuje wycieczki w teren oraz prelekcje dotyczące przyrody. Prelekcje te odbywają się w salach tego Muzeum.

Komisja Krajoznawcza
Ma ona duże zasługi w propagowaniu krajoznawstwa wśród mieszkańców regionu. Jej członkowie byli między innymi twórcami inwentaryzacji krajoznawczej woj. olsztyńskiego.

Komisja Turystyki Wodnej
Głównym zadaniem tej komisji jest rozwijanie turystyki kajakowej i żeglarskiej wśród członków i sympatyków oddziału. Komisja organizuje spływy po rzekach Warmii i Mazur w oparciu o sprzęt oddziału i imprezy żeglarskie. Co roku organizowanych jest kilka spływów i rejsów. Komisji przewodniczy Maciej Grzemski.