1% podatku dla PTTK

Wesprzyj turystykę w Olsztynie i na Warmii i Mazurach.
Przekaż 1% swojego podatku Oddziałowi Warmińsko-Mazurskiemu PTTK.

Obecnie 1% Twojego podatku dochodowego możesz przekazać na Organizację Pożytku Publicznego. Jest nią także nasz Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK, który uzyskał w paźŸdzierniku 2008 r. status Organizacji Pożytku Publicznego.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nasz Oddział:

Jest to numer KRS: 00000 94 027
Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie

Wpisujemy także kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

 

W polu Cel szczegółowy wpisujemy: Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK lub nazwę Klubu lub Koła:

  • Klub Turystyki Rowerowej "4R"
  • Klub Turystyki Górskiej "Grań"
  • Klub Turystyki Wodnej "Kilwater"
  • Klub Krajoznawców przy Uniwersytecie III. Wieku
  • Klub Żeglarski "Hals"
  • Warmińsko-Mazurski Klub Turystyki Konnej
  • Koło Grodzkie
  • Koło Przewodników
  • Koło Rodzinne "Laurencja"

 

Można wpisać inny cel dowolny, np. "Szlaki” lub „Spotkania TRAMP”.

 

 

Przykład wypełnionego fragmentu zeznania podatkowego PIT-37 dotyczącego przekazania 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego. Podana kwota 50 zł 00 gr jest przykładowa. Kwotę 1% podatku należy obliczyć samodzielnie.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA WSPARCIE