2023-07-16 Kolej na PTTK!: Pogranicze z Orłowiczem

 
 
Zbiórka na dworcu tymczasowym Olsztyn Główny o godz. 9.45.
Odjazd pociągu Intercity "Kolberg" do Działdowa o godz. 10.01. Przesiadka w Działdowie - odjazd pociągu Kolei Mazowieckich do stacji Narzym o godz. 11.08.
Rajd pieszy Narzym - Dwukoły - Mławka - Iłowo (17 km).
Powrót pociągiem Kolei Mazowieckich odjeżdżającym ze stacji Iłowo o godz. 17.54. Przesiadka w Działdowie - odjazd pociągu Polregio do Olsztyna o godz. 18.21. Przyjazd o godz. 19.41.
 
Wycieczkę poprowadzi przewodnik terenowy PTTK Maciej Rżysko.
 
Uczestnicy kupują bilety we własnym zakresie. Warto rozważyć zakup “mini biletu turystycznego" za 46,40 zł, który uprawnia do nieograniczonego podróżowania pociągami Polregio od piątku od godz. 18 do godz. 6 w poniedziałek. UWAGA! Bilet ten NIE obowiązuje w pociągach Intercity i Kolei Mazowieckich.