Koła i Kluby

Klub Turystyki Górskiej "Grań"
KTG "Grań" jest najstarszą tego typu organizacją działającą przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale PTTK w Olsztynie (powstał w 1969 roku). Jej celem jest popularyzacja turystyki górskiej. Klub zrzesza młodzież szkolną, studentów i doświadczonych turystów górskich. Co roku, na przełomie lipca i sierpnia organizuje dwutygodniowe piesze obozy górskie. We wrześniu klub organizuje wyjazdy w alpy (m.in. Dolomity, Alpy Julijskie itd). Przygotowuje też inne imprezy: górskie, piesze, krajoznawcze, wycieczki... W Klubie można wyodrębnić sekcję fotograficzną oraz sekcję wspinaczki skałkowej. Władze klubu: Prezes - Marek Agaciak, Wiceprezes - Michał Węgrzycki, Wiceprezes - Mirosław Sekuła, Sekretarz - Kazimierz Kisielew, Skarbnik - Agnieszka Kamińska.
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.gran.olsztyn.pl

 

Klub Turystyki Rowerowej "4R"

Klub 4R zrzesza turystów rowerowych o różnym stopniu zaawansowania i jest jednostką organizacyjną działającą przy Oddziale Wamińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie. Celem Klubu 4R jest propagowanie krajoznawstwa, walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii i Mazur i rodzinnego podróżowania, popularyzacja aktywnego wypoczynku i ciekawych form spędzania wolnego czasu na rowerze, poznawanie zabytków, pomników kultury i architektury, poszerzanie wiedzy krajoznawczej i historycznej oraz „bliskie spotkania” z przyrodą. Wycieczki skierowane są nie tylko do członków PTTK, ale także do niezrzeszonych rowerzystów z polski i zagranicy. W zakresie organizacji międzynarodowych wycieczek rowerowych Klub 4R współpracuje z Klubami rowerowymi z Polski i zagranicy. W ramach swojej działalności Klub 4R zajmuje się organizacją wycieczek jednodniowych i wielodniowych po regionie Warmii i Mazur oraz zagranicznych (Wzdłuż Dunaju Pasawa-Wiedeń, niemieckiej wyspie Rugia, duńskiej wyspie Bornholm, do Amsterdamu i Sztokholmu itp.). Zarząd Klubu 4R: Dariusz Stecki (prezes), Teresa Prusik i Sławomir Buchowski (wiceprezesi), Ewa Stankiewicz (skarbnik), Łukasz Łośko (sekretarz).
 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.4r.olsztyn.pl

 

Klub Turystyki Wodnej "Kilwater"
Klub zrzesza miłośników żeglowania i spływów kajakowych.
Więcej informacji na stronie internetowej: https://ktwkilwater.wordpress.com/

Klub Krajoznawców przy Uniwersytecie III. Wieku
Klub grupuje emerytów i rencistów w większości tych, którzy uczęszczają na zajęcia tego uniwersytetu. Klub powstał w 1997 roku. Członkowie i sympatycy klubu biorą udział w prelekcjach i wycieczkach pieszych i autokarowych.

 

Warmińsko-Mazurski Klub Turystyki Konnej

Klub zrzesza miłośników turystyki konnej. Ma na celu:

- popularyzację tej formy wypoczynku

- wyznaczanie i znakowanie szlaków konnych

- tworzenie infrastruktury przy szlakach /np. miejsca popasu/

- popularyzacja dyscypliny jeździeckiej TREC /zawody w tej dyscyplinie nazywane są Wszechstronnym Konkursem Konia Turystycznego/

- umożliwienie zdobywania Odznak Turystyki Jeździeckiej oraz tytułu Przodownika Turystyki Jeździeckiej

- współpracę z innymi organizacjami, z którymi łączą nas cele i zainteresowania

Więcej informacji tutaj


 

Koło Grodzkie
Koło Grodzkie do którego należą osoby zainteresowane uprawianiem różnych form turystyki prowadzi działalność na rzecz swoich członków i na rzecz mieszkańców miasta organizując między innymi wycieczki piesze pod hasłem "Nie siedź w domu, wędruj z nami", prelekcje i pokazy przeźroczy z wypraw turystycznych. Koło istnieje od początku istnienia oddziału czyli od 1946 roku.

 

Koło Przewodników
Koło Przewodników do którego należą osoby mające uprawnienia przewodnika turystycznego organizuje dla swoich członków cykle wykładów na tematy związane z Warmią i Mazurami oraz wycieczki szkoleniowe po obszarze uprawnień. Koło pracuje od 1952 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.przewodnik.olsztyn.pl oraz na Facebook - https://www.facebook.com/przewodnicy.mazury

 

Koło Rodzinne
Koło Rodzinne postawiło sobie za cel turystykę i krajoznawstwo w gronie rodzinnym, uprawiając różne formy turystyki (pieszą, kajakową, rowerową, autokarową). Szczególnie podkreślić trzeba cykl imprez dla dzieci "Zdobywamy siedmiomilowe buty", który jest jedną z najdłuższych imprez cyklicznych prowadzonych w Oddziale. Koło działa od 1991 roku.
 
 
Klub Herkus
Wojskowe koło PTTK Herkus jest kołem zrzeszającym środowisko wojskowe, ich rodziny oraz sympatyków wojskowych w Bartoszycach i nie tylko. Członkowie koła to ludzie zainteresowani różnymi formami turystyki- turystyką pieszą, motorową, wodną. Preferowanym kierunkiem turystyki jest geocaching w różnych konfiguracjach i odmianach, takich jak biegi i marsze na orientację czy TRInO, w związku z którymi organizuje spotkania, szkolenia, rajdy, jak też wyjazdy na imprezy związane ze sportami na orientację.