Składki członkowskie PTTK

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego informuje o sposobie opłaty składki członkowskiej PTTK, przypominając jednocześnie, że jest to także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne 24 h na dobę. Tylko z opłaconą składką można brać udział w imprezach programowych PTTK (prócz tych, które ogłaszane są jako ogólnodostępne).

       1. składki członkowskie można opłacać:

  •  przelewem na konto oddziału:

Santander Bank: 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000

w polu "tytuł przelewu" prosimy podać: - symbol składki ( N, U, UM) oraz nazwę koła/klubu.

  • osobiście w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu w dni powszednie od 10 do 16, a od marca także w soboty od 10 do 16.
  • osobiście w biurze Oddziału od wtorku 8 lutego w godz. 11.30 – 15.30

      

       2. wysokość składki wynosi: N (normalna) – 65 PLN

                                                       U (ulgowa)    -  40 PLN

                                                   UM (młodzieżowa) – 30 PLN

 

       3. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

-rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

-emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

-kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

-bezrobotni,

-osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

 

       4. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

- opiekunowie szkolnych kół PTTK,

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

- młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Odbiór znaczków w przypadku płatności przelewem możliwy będzie następnego dnia w biurze oddziału lub w następnym tygodniu po przelaniu składki w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu wejście od ul. 1 Maja.

Z turystycznym pozdrowieniem w imieniu Zarządu Oddziału Marian Jurak – prezes Zarządu.