Spotkania kół i klubów

2018-12-20 Przewodnickie zebranie rowerowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie rowerowe Koła Przewodników, które odbędzie się w czwartek, 20 grudnia 2018 r., o godz. 19:00, w Klubie Turysty (siedziba Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK przy ul. Staromiejskiej 1/13).

W programie spotkania omówienie harmonogramu i tras przewodnickich wycieczek rowerowych w 2019 r.

Spotkanie poprowadzi koordynator przewodnickich imprez rowerowych - kol. Mariusz Moritz.

Zapraszamy!