Spływ szlakiem rzeki Łyny - 11-12.08.2012

Klub Turystyki Wodnej „Kilwater” zaprasza na spływ kajakowy szlakiem Rzeki Łyny
w dniach 11-12 sierpnia 2012 r.

 

1. Cele spływu

Ukazanie piękna okolic Lidzbarka Warmińskiego, oraz Bartoszyc, zachęta do aktywnego wypoczynku, popularyzacja turystyki kajakowej jako świetnej formy aktywnego spędzania czasu.

 

2. Program imprezy

Sobota (11 sierpnia 2012)

 • 7:30 – zbiórka uczestników na stacji Benzynowej Stat-Oil przy placu Konstytucji 3 maja. Można też dojechać do Lidzbarka własnym transportem – jak kto lubi ;)
 • 7:45-9:15 – przejazd uczestników spływu do miejscowości Ruś,
 • 9:15-9:45 – przygotowanie kajaków do spływu, szkolenie, otwarcie spływu,
 • 9:45-13:15 – I etap: Lidzbark Warmiński – ujście rzeki Elmy do Łyny – Rogóż (około 12 km),
 • 13:15-13:45 – przerwa regeneracyjna, tzw. drugie śniadanko,
 • 13:45-18:00 – II etap: Rogóż – Kotowo – Młynisko - Perkujki (około 14 km),
 • 18:00- wyjęcie kajaków z wody, klar, rozłożenie obozu, ognisko, czas wolny

Niedziela (12 sierpnia 2012)

 • 8:00-9:00 – pobudka, poranna toaleta, śniadanie
 • 9:00-10:00 – przygotowanie załóg do wypłynięcia (złożenie namiotów, zapakowanie się, przygotowanie do spływu)
 • 10:00-13:00 – etap: Perkujki – Bartoszyce (około 11 km)
 • 13:00-14:00 – klar (czyszczenie) kajaków, zakończenie spływu
 • 14:00-15:50 – przewóz uczestników do Olsztyna

Program ma charakter orientacyjny. Dopuszcza się pewne zmiany ze względu na warunki pogodowe i inne, które mogą niespodziewanie pojawić się w dniu spływu.

 

3. Warunki uczestnictwa

 • Umiejętność pływania.
 • Odpowiedni wiek: ukończone 18 lat/osoby niepełnoletnie pod opieką osób pełnoletnich i za pisemną zgodą rodziców.
 • Wpłata wpisowego (40 zł) w odpowiednim terminie, szczegóły poniżej.
 • Ilość miejsc ograniczona, o udziale w spływie decyduje kolejność zgłoszeń/wpłat.

4. Zgłoszenia

 • Zgłoszenie udziału w spływie należy przysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wyjątkowo zgłoszeń można dokonywać telefoniczne – 663 831 728.

Uwaga! Zgłoszenie uważa się za dokonane po otrzymaniu wpłaty wpisowego (osobiście lub na numer konta, który zostanie wysłany sms-em lub pocztą e-mail po kontakcie z uczestnikiem). Ostatecznym terminem wpłaty wpisowego jest dzień 8 sierpnia (środa). W tym dniu lista uczestników zostanie ostatecznie zamknięta, a osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spływie a nie opłaciły jeszcze wpisowego zostaną wykreślone z listy uczestników. Uczestnikom, którzy zrezygnują z uczestnictwa spływie na dwa dni lub mniej przed spływem, wpisowe nie będzie zwracane, ponieważ organizatorzy ponieśli już pewne koszty organizacyjne.

 

5. Wpisowe

Przed dokonaniem wpłaty prosimy zapoznać się z Regulaminem spływu (patrz punkt 9 poniżej). Wpłata wpisowego gwarantuje udział w spływie i jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu spływu przez dokonującego wpłaty uczestnika.

 

6. Świadczenia ze strony organizatorów w ramach wpisowego:

 • piecza nad sprawnym przeprowadzeniem spływu,
 • fachowa opieka przewodnika i pilota,
 • wypożyczenie i transport kajaków,
 • miejsce w kajaku 2 osobowym,
 • kamizelka asekuracyjna,
 • wiosło.

7. Organizatorzy

Klub Kilwater – zaplecze wodniackie:

 • komandor spływu – Dariusz Liszewski,
 • przewodnik turystyczny – Andrzej Przybylski,
 • pilot – Maciej Głowacki.

 

8. Dobre rady

Na spływ warto zabrać:

 • dobry humor – obowiązkowo!
 • nakrycie głowy,
 • odpowiednią do pogody odzież,
 • strój kąpielowy (może się przydać),
 • prowiant (w tym napoje).
 • Cenne przedmioty (aparaty, telefony, okulary, dokumenty) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utopieniem.
 • Więcej: http://www.poradnik-kajakowy.pl/

 

9. Regulamin spływu

 • Spływ jest niekomercyjną imprezą otwartą o charakterze rekreacyjnym.
 • Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 • Od uczestników wymagany jest stan zdrowia i sprawności umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Spływie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 • Organizatorzy i kierownictwo spływu w szczególności nie biorą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, uszczerbek na zdrowiu uczestników i szkody wyrządzone na ich mieniu oraz osobach trzecich, które powstały w trakcie spływu lub w związku z nim.
 • Na spływie obowiązuje uczestników zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Wszyscy uczestnicy Spływu mają obowiązek płynięcia w założonej i zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku.
 • Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego Spływ, jak i pozostawania za zamykającym.
 • Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń kierownictwa spływu, niezbędnych do przeprowadzenia spływu i zapewnienia bezpieczeństwa. A także obowiązek udzielania w tym zakresie pomocy innym uczestnikom Spływu w miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb.
 • Kierownictwo spływu ma prawo do wykluczenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkowują się regulaminowi spływu oraz zarządzeniom osób funkcyjnych bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Kierownictwo spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników (w tym warunki pogodowe) może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu bez prawa rekompensat dla uczestników.
 • Obowiązkiem uczestników jest rozładunek i załadunek sprzętu pływającego z i na środek transportu.
 • Uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt czysty, kompletny i nie uszkodzony. Za ewentualne uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową, pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz nie zanieczyszczania trasy spływu i miejsc biwakowania.
 • Rezygnacja z udziału w Spływie zgłoszona na 2 dni (lub mniej mniej) przed spływem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
 • Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w wyłącznej kompetencji kierownictwa Spływu.
 • Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Kajakowych Spływów Turystycznych PZK – wpłacenie przez uczestnika wpisowego na powyżej opisany spływ uznaje się za równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Impreza jest współfinansowana przez Urząd Miasta Olsztyna.

 

Do zobaczenia na szlaku!