Nowe władze Klubu GRAŃ

Na Zebraniu Walnym Klubu Turystyki Górskiej GRAŃ - dnia 17.11.2012 r. został wybrany nowy Zarząd.ZARZĄD KLUBU:

  • Prezes - Michał Węgrzycki
  • Wiceprezes - Marta Zwolak
  • Wiceprezes - Przemek Szubert
  • Sekretarz - Katarzyna Palus
  • Skarbnik - Agata Szadziewska


KOMISJA REWIZYJNA:

  • Milan Rzepkowski
  • Kazimierz Kisielew
  • Justyna Gałązka