2018 - oferta Orange

 

Oferta dla członków PTTK- podstawowa (VOICE)

 

Oferta dedykowana jest dla wszystkich członków PTTK.

Mogą z niej skorzystać osoby mające ważną legitymację z opłaconą składką członkowską PTTK na dany rok. Weryfikacja opłaconych składek członkowskich odbywa się przed zawarciem umowy, a w późniejszym okresie także przed przedłużaniem umowy na kolejne lata (w takim przypadku wymagane będzie przesłanie kopii obu stron legitymacji PTTK z widocznym potwierdzeniem opłacenia składek członkowskich).

W ramach Oferty użytkownik otrzymuje:

- nielimitowane połączenia do wszystkich numerów komórkowych i stacjonarnych operatorów krajowych,

- nielimitowane smsy i mmsy w kraju,

- 4 GB Internetu w kraju.

Czas trwania umowy 12 miesięcy.

Zobowiązanie miesięczne (opłata): 10,00 zł netto + 23% VAT= 12,30 zł.

Opłatę należy dokonać jednorazowo z góry na 12 miesięcy.

Wpłata ta dodatkowo jest powiększona o 1 zł + 23% VAT, co jest wynegocjowaną stawką za aktywację karty SIM. A zatem wpłata jednorazowa wynosi 12,30 zł x 12 =147,60 zł + 1,23 zł = 148,83 zł brutto za 12 miesięcy.

Po dokonaniu tej wpłaty użytkownik korzysta z numeru bez dodatkowych opłat w zakresie objętym Ofertą przez okres jej trwania, czyli przez 12 miesięcy.