Spływ Wiosenny Łyną- 20.03.2016

To zdarza się raz tylko w roku

Dokładnie, gdy kończy się mróz

Z początku jest dziwny niepokój

Aż nagle coś pada na mózg...

Prawda? No więc zaczynamy sezon kajakowania. Zapraszamy na wiosenny spływ kajakowy Łyną.

Spływ odbędzie się w niedzielę, 20 marca 2016.

Początek spływu przy Rondzie Bartąska o godz. 10.10.

Dojazd autobusami 121 lub 136.

Koniec spływu przy Zamku Kapituły Warmińskiej.

Koszt spływu 20 zł od osoby. Wpłaty na konto oddziału lub w biurze oddziału do dnia 17 marca 2015.

Uwaga, w razie niekorzystnych warunków pogodowych spływ może zostać odwołany po uprzednim powiadomieniu uczestników.