Składki członkowskie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłaty składek członkowskich PTTK za rok 2020 Zarząd Oddziału sugeruje następujący sposób postępowania:

– opłacenie składki przelewem na konto Oddziału z zaznaczeniem w polu "tytuł wpłaty" nazwiska i rodzaju składki i koła/klubu w następujący sposób:  Jan Kowalski N Rodzinne, Zofia Wiśniewska U Grodzkie, Klaudia Kwiatkowska M Grań, podanie nazwy klubu ułatwia pracę administracyjną w biurze oddziału.

– wpłaty dokonywane przez zarządy kół i klubów za grupę członków powinny mieć następujący opis w polu "tytuł wpłaty": nazwę koła/klubu, liczbę opłat N *), U i M. Do biura należy w takim przypadku dostarczyć listę osób opłacających składki zgodną z danym przelewem.

– odbiór znaczków członkowskich nastąpi w biurze oddziału po ustaniu obostrzeń w związku z epidemią.
Przypominamy wysokość składek:

– normalna – 65 PLN

– ulgowa - 40 PLN

– młodzieżowa – 30 PLN

Więcej szczegółów na temat składki tu:
https://www.pttk.pl/ks3/dok/k19_u139_20191019.pdf