Zarządzenie

Olsztyn, 12.03.2020   

      

                                                       Zarządzenie Prezydium                                                   

Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Prezydium Zarządu Oddziału WM PTTK
w Olsztynie zarządza co następuje:

  • odwołuje się wszystkie spotkania w Klubie Turysty przy ul. Staromiejskiej 1
  • odwołuje się wszystkie imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych organizowane przez koła, kluby i komisje Oddziału
  • odwołuje się wszystkie wycieczki autokarowe

Zarządzenie obowiązuje od 12 do 25 marca 2020.

 

                                                         

                                                           Z upoważnienia Zarządu Oddziału

                                                             Marian Jurak – prezes Zarządu

 

 

Zarządzenie

 
Koleżanki i Koledzy,
w związku z objęciem całego kraju trzecią strefa zagrożenia pandemią Zarząd Oddziału zmuszony jest zawiesić od soboty 24 października do odwołania całą działalność programową, a więc wszystkie spotkania, rajdy i wycieczki.
Jednak wszystko co złe kiedyś się kończy. Patrzmy więc z optymizmem w przyszłość, planujmy ciekawe imprezy, przecież po zakończeniu rygorów okresu pandemii tym bardziej będziemy chcieli się spotkać i wspólnie wędrować.
 
W imieniu Zarządu Oddziału
Marian Jurak
 

 

Składki członkowskie PTTK w roku 2021

                                                                                           Olsztyn, 28 stycznia 2021

    Koleżanki i Koledzy

 Sytuacja pandemiczna zmusza nas do określenia sposobu opłaty składek członkowskich PTTK tak, by uniknąć niebezpieczeństw związanych z COVID19. W związku z tym Zarząd Oddziału W-M PTTK w Olsztynie informuje:

  1. składki członkowskie można opłacać przelewem na konto oddziału:

Santander Bank: 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000

w polu "tytuł przelewu" prosimy podać: - symbol składki ( N, U, UM) oraz nazwę koła/klubu.

  1. wysokość składki wynosi: N (normalna) – 65 PLN

                                                       U (ulgowa)    -  40 PLN

                                                   UM (młodzieżowa) – 30 PLN

  1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

-rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

-emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

-kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

-bezrobotni,

-osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

  1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

- opiekunowie szkolnych kół PTTK,

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

- młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Odbiór znaczków możliwy będzie w następnym tygodniu po przelaniu składki w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu wejście od ul. 1 maja lub, po ustaniu obostrzeń epidemicznych, na zebraniu koła / klubu.

Od 5 lutego składkę można też opłacić gotówką w Miejskiej Informacji Turystycznej.

Miejska Informacja Turystyczna pracuje w godzinach 10-16 w dnie powszednie oraz 10-14 w soboty.

                                                           Z upoważnienia Zarządu Oddziału

                                                                         Marian Jurak

 

Składki członkowskie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłaty składek członkowskich PTTK za rok 2020 Zarząd Oddziału sugeruje następujący sposób postępowania:

– opłacenie składki przelewem na konto Oddziału z zaznaczeniem w polu "tytuł wpłaty" nazwiska i rodzaju składki i koła/klubu w następujący sposób:  Jan Kowalski N Rodzinne, Zofia Wiśniewska U Grodzkie, Klaudia Kwiatkowska M Grań, podanie nazwy klubu ułatwia pracę administracyjną w biurze oddziału.

– wpłaty dokonywane przez zarządy kół i klubów za grupę członków powinny mieć następujący opis w polu "tytuł wpłaty": nazwę koła/klubu, liczbę opłat N *), U i M. Do biura należy w takim przypadku dostarczyć listę osób opłacających składki zgodną z danym przelewem.

– odbiór znaczków członkowskich nastąpi w biurze oddziału po ustaniu obostrzeń w związku z epidemią.
Przypominamy wysokość składek:

– normalna – 65 PLN

– ulgowa - 40 PLN

– młodzieżowa – 30 PLN

Więcej szczegółów na temat składki tu:
https://www.pttk.pl/ks3/dok/k19_u139_20191019.pdf

Rabaty dla PTTK w Gospodarstwie Agroturystycznym Maltanka

 

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK nawiązał współpracę z Gospodarstwem Agroturystycznym Maltanka, w ramach której udzielany będzie rabat 10-20% dla członków PTTK.  Zapraszamy do gospodarstwa agroturystycznego Maltanka, którego głównym atutem są konie. Gospodarstwo położone jest na wzgórzu,wśród pól i lasów z dala od cywilizacyjnego zgiełku.  

 

Czytaj więcej...

Promocja Orange dla członków PTTK

Zarząd Główny PTTK podpisał umowę z firmą Orange, na podstawie której każdy członek naszego towarzystwa, mający ważną legitymację z opłaconą składką członkowską PTTK na dany rok może skorzystać z ciekawej oferty na rozmowy telefoniczne i Internet.
 
W ramach Oferty za kwotę 10,00 zł netto + 23% VAT tj. 12.30 zł miesięcznie użytkownik otrzymuje: nielimitowane połączenia do wszystkich numerów komórkowych i stacjonarnych operatorów krajowych, nielimitowane SMS-y i MMS-y w kraju oraz 4 GB Internetu w kraju. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej Internetu, to za kolejne 12,30 zł brutto może wykupić dodatkowo 15 GB Internetu.
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ZG PTTK - www.pttk.pl 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
 
»» Oferta dla członków PTTK - podstawowa (VOICE)
 
»» Oferta dla członków PTTK – dodatkowy internet (DATA)
 
 
 
 

Jubileusz 50-lecia Klubu Turystyki Górskiej GRAŃ

Dnia 23 listopada w Kamienicy Naujacka odbył się uroczysty Jubileusz 50-lecia Klubu Turystyki Górskiej „Grań”. Oprócz części oficjalnej, atrakcją wieczoru był koncert poezji śpiewanej i spotkanie z wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim. 

Początek uroczystości odbył się w podniosłej atmosferze – miały miejsce oficjalne przemówienia zaproszonych gości oraz wręczanie pamiątkowych medali, statuetek i dyplomów. Szczególnie uhonorowano najstarszych członków klubu, którzy pamiętali jego początki. Z przyjemnością rozpoznawali się na starych fotografiach podczas prezentacji poświęconej historii klubu. Powstał on dokładnie 29 października 1969 roku i działa przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

Czytaj więcej...

Działanie biura Oddziału

 
Informujemy, że biuro Oddziału Warmińsko- Mazurskiego PTTK zostaje zamknięte do odwołania.
Nadal działa pracownia krajoznawcza wraz z biblioteką, zapraszamy we wtorki w godzinach 10.30-13.00.
 
Zapraszamy